The Hall of Opportunities van sociale vaardigheden tot aan BBL opleiding 

Wat gebroken is kan hersteld en alleen maar mooier en sterker worden. Deze filosofie ligt ten grondslag van de Japanse kunstvorm Kintsugi. Kapotte scherven worden met goud aan elkaar gelijmd om te helpen herinneren dat het proces van herstel kan leiden tot mooiere, sterke en unieke resultaten. In de Hall of Opportunity gaan we uit van dezelfde filosofie. Het goud is aanwezig in de ontwikkeling van de jongeren de ambachtswerken die zij opknappen en verkopen. 

Gebroken stukken naar een mooi werk

Geïsoleerd, weinig sociale contact en geen startkwalificatie. Het gebrek aan werk en mogelijkheden kan op den duur knagen aan het zelfbeeld en vertrouwen van jongeren. De verveling, uitzichtloosheid en problemen als gevolg kunnen leiden tot depressies, verslaving en zelfs misdaad. Om deze jongeren te helpen is er intensieve en laagdrempelige ondersteuning nodig. De hall of Opportunity is een sociale werkplek die hen de ruimte biedt om uit hun hoofd te gaan, met hun handen te werken en in contact te komen met anderen. In de Hall worden meubelstukken en ambacht stukken hersteld, verbeterd waardoor ze in waarde stijgen voor de verkoop. Onder begeleiding van leermeester worden jongeren leerlingen van een BBL opleiding waarin ze 4 dagen in de week praktijkgerichte lessen krijgen in empowerment en ambachtelijk ondernemerschap. Ook aan ze op snuffelstage en op verplichte community service waarin de vaardigheden verder ontwikkeld worden. 

Werken aan goud

Om goud te smeden moet je het eerst delven en de doelgroep van 

Hall of Opportunity delft het onderspit. Het zijn met name op jongeren in de leeftijdscategorie tussen 16 en 25 jaar, zonder startkwalificatie met een afstand tot de arbeidsmarkt. De huidige economische crisis en het effect van uitsluitingsmechanismen die samenhangen met vooroordelen en discriminatie is het voor hen extra moeilijk betaald werk te vinden. 

Naast het transformeren van de meubelstukken ondergaan de leerlingen ook een transformatie. De leerlingen krijgen een programma bestaande uit een serie praktijkgerichte workshops van twee onderwerpen: empowerment en ambachtelijke ondernemerschap. Ook volgen zij een BBL-opleiding waarin ze een aantal dagen praktijkervaring opdoen en wekelijks bijvoorbeeld één dag naar school gaan. Op basis van een leerarbeidsovereenkomst verrichten zij werkzaamheden om werkervaring op te doen bij de snuffelstages. In andere werkplaatsen lopen zij een enkele dagen mee waarin ze  ter plekke aan de slag gaan met opdrachten. Aan het einde van de stages wordt tijdens een gesprek in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het werkplaats en een werkmeester de bevindingen met de leerling besproken.

De empowerment sessies leggen de nadruk op persoonlijke ontwikkeling. Onderwerpen als zelfbewustzijn, positief denken, zelfredzaamheid, communicatie en presentatie komen hier aan bod. Leerlingen worden uitgenodigd om te reflecteren op wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze communiceren. Communicatie training, coaching en persoonlijke ondersteuning wordt vervolgens aangeboden om het doel van de workshops te bereiken: het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de leerlingen vergroten. Persoonlijke begeleiding en coaching op het gebied van onderwijs en werk en zo nodig in hun privésituatie valt hier ook onder. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de leerling worden er ook gesprekken gevoerd met de ouders en mentoren op school. 

De ambachtelijke ondernemerschap workshops zijn praktijkgerichte sessies over ondernemende competenties. De leerlingen leren op interactieve wijze over onderwerpen als o.a. vraag en aanbod, klantenservice, PR en communicatie en budgetteren. Speciale aandacht wordt besteed aan creativiteit en planontwikkeling. In brainstorm sessies worden concepten ontwikkeld en leren zij out of the box denken. Doel van deze workshops is hun ondernemende competenties en hun affiniteit met ambacht wezen te vergroten. 

Kortom leerlingen worden met de workshops, begeleiding en snuffelstages gestimuleerd om actief bij te dragen aan hun eigen ontwikkeling aan de hand van individuele en collectieve opdrachten.

Community met een goude rand 

The Hall of Opportunity is onderdeel van de Muys hive waar ondernemen, ontwikkelen en samenwerken wordt gewaardeerd en gefaciliteerd.

Naast de snuffelstage moeten leerlingen ook verplicht maatschappelijke activiteiten verrichten om sociale vaardigheden te verbeteren en samenwerking te bevorderen. De community service bestaat uit activiteiten als prikacties uitvoeren, organiseren van voetbaltoernooien en het bezoeken van ouderen in een verpleeghuis. Door ontmoeting, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën kunnen diverse groepen zoals ouderen, jongeren maar ook bedrijven en andere stakeholders verbinding met anderen zoeken en nieuwe initiatieven ontplooien. Deze initiatieven kunnen leiden tot nieuwe kansen voor jongeren. Maar ook voor bijvoorbeeld ouderen kan dit betekenisvol zijn. 

Tot slot is met indeling en inrichting van de werkplaats ook rekening gehouden met de community. Deze is aangepast naar de wensen en behoeften van de klanten en onze leerlingen. Er is een kantine aanwezig, een koffiehuis waar alle producten die gemaakt of opgeknapt zijn tentoongesteld. Met de werkplaats en de sociale omgeving wordt het welzijn van de jonge mensen verbeterd en worden zij begeleid in het voorbereiden op een volgende stap naar onderwijs of werk. De leerlingen zijn met hun deelname onderdeel een community met een just do it mentaliteit. 

 

Copied!