Drerries Carwash methodiek voor een frisse start 

De carwash is vernoemd naar de doelgroep drerries, betekent ‘jongens’ in Derija (Marokkaans dialect). Het is een woord wat liefkozend gebruikt wordt onder de jongeren en inmiddels ook onderdeel geworden is van de Amsterdamse straattaal. De carwash niet zomaar een plek, en ook niet alleen voor jongens. Het biedt met haar unieke methodiek de mogelijkheden voor een frisse start. Een select groepje Lvb’ers en dropouts worden tot wasstraat medewerkers opgeleid en krijgen de gelegenheid om direct geplaatst te worden bij de eigen ingerichte wasstraat. Door de intensieve samenwerking, zelfreflectie en het bewustwordingstraject komen de jongeren er anders uit dan ze ingestapt zijn.

Voor de carwash selectieprocedure 

De drerries die in aanmerking komen voor het intensief traject worden op basis van sociale indicatoren geworven en geselecteerd. Met als doel hen een unieke kans te bieden waarbij ze de wasstraat methodiek ondergaan. In samenwerking met welzijnsorganisaties, hulpverlening- en zorginstellingen, detentiecentra, UWV, DWI en MBO scholen worden kandidaten benaderd. Specifiek wordt er gekeken naar wie het meest baat heeft bij de methodiek. Daarnaast hebben jongeren die zichzelf aanmelden een sterke voorkeur vanwege hun motivatie. Aanmeldingen door derden worden ook toegelaten. In deze selectie fase vinden er vervolgens formele en informele gesprekken plaats als onderdeel van de intake. Dan worden er ook hulpvragen getoetst aan zelfredzaamheid. Samen met de headmaster/coach gaat de deelnemer gelijk van start met het beantwoorden van de hulpvragen. 

Tijdens de carwash 

Drerrie Deelnemers krijgen met basisvaardigheden en lessen mee hoe je een onderneming runt als de carwash vanuit verschillende rollen. De intensiteit van de methodiek zit voornamelijk in de persoonlijke begeleiding en transparante observatie. Het begint als eerst met de sociale en communicatieve vaardigheden. Vanaf dag 1 worden deelnemers gecoacht met gesprekstechnieken en vaardigheden die parallel lopen met de verplichte deelname aan de basistrainingen. Met het persoonlijk ontwikkelplan worden leerdoelen met de coach geformuleerd, gemonitord en geëvalueerd. Tijdens het traject maken zij individueel en in samenwerking met elkaar werkopdrachten af van schoonmaakwerkzaamheden tot aan bedrijfsvoering. Door de samenwerking, reflectie en feedback krijgen ze inzicht in hun eigen handelen en onbewust gedrag. Belangrijk is de focus op eigenaarschap, deelnemers krijgen een portfoliomap mee die zij zelf gedurende het traject vullen met relevante (deel-)certificaten en afgeronde werkopdrachten. Na het doorlopen van minimaal drie maanden van  vertrouwen opbouwen, reflectie, ontwikkeling en basisvaardigheden kunnen zij antwoord geven op de vraag “Wie ben ik?”.  Deelnemers weten dan intussen iets meer over zichzelf en waarom en wanneer bepaald persoonlijk gedrag tot uiting komt. 

De volgende fase, die ook doorgaans max. 3 maanden duurt, gaat dieper in op de werknemersvaardigheden én de arbeidsvaardigheden. Onder begeleiding van een headmaster/coach worden deze vooral aangeleerd op de werkvloer. Succesvolle ondernemers, influencers en managers komen komen langs als gastdocent om hun persoonlijk en professionele ervaring in het ondernemerschap te delen. 

Frisse start na de carwash 

Na een halfjaar is de drerrie medewerker inmiddels volledig op de hoogte van welke basisvaardigheden nodig zijn om een onderneming als deze te runnen. Middels opdrachten, dag en weektaken in verschillende rollen hebben ze werk en praktijkervaring opgedaan. Daarnaast is er ook intensief gewerkt aan het kennen en kunnen van de deelnemer. 

Het programma heeft invloed op het zelfbeeld van de deelnemer, vertrouwen in ontwikkeling en geeft tools voor samenwerking. De rol van drerries medewerker evolueert in de rol van peer-educator tot zelfstandig ondernemend. De jonge deelnemers komen binnen met allerlei uitdagingen waar ze zelf geen weet van hebben. En worden door het programma wijzer over zichzelf en de mogelijkheden die ze hebben.  Daarmee kan een deelnemer uitvliegen met de garantie dat deze minimaal 2 tredes gegroeid is op de participatieladder. ZIe bijgevoegde participatieladder. Besmeurd met negatieve denkbeelden, intensief gereinigd door feedback en zelfreflectie komen de jongeren uit de carwash met nieuwe inzichten en zin in een nieuwe start.

Copied!