Statushouders aan de slag 

De ruimte voor ontwikkeling en ondernemen staat letterlijk en figuurlijk centraal bij De Muys voor iedereen en met name jonge Amsterdammers. 8 van de 1.000 Amsterdammers zijn statushouders, dat mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen omdat ze hun geboorteland noodgedwongen moeten hebben verlaten. Alles achterlaten om ergens opnieuw te beginnen getuigd van een enige vorm van ondernemerschap. De Muys Educatie Center biedt de mogelijkheid om het werkleertraject hospitality te volgen inclusief Nederlandse taallessen waarna ze ook daadwerkelijk  aan de slag kunnen bij onze partners.

De Muys Educatie Center 

Ruimte zit in je hart en kan je ook voor een ander maken. Met ruim 6000 m2 biedt De Muys letterlijk en figuurlijk ruimte voor succes en ontwikkeling. Ondernemen, ontwikkelen, netwerken, trainen en vertoeven in het zand kan hier allemaal. Het ontwikkelen van vaardigheden wordt o.a. door De Muys Educatie Center aangeboden. Geïnteresseerde jonge ondernemingsgezinde kunnen kiezen uit 3 werkleertrajecten, Barista, Facility en Hospitality. Elk van deze trajecten duren 3 maanden, worden verzorgd door gecertificeerde vaklieden en leveren ook  doorstroommogelijkheden op bij de partners. 

Hospitality vanuit expertise met toekomstperspectief 

Opgezet in overleg met hotels en horecabedrijven in Amsterdam Oost en experts uit de praktijk, biedt dit programma praktijkgerichte lessen die aansluiten bij de behoefte van de branche en de laatste trends. Binnen dit traject leren statushouders naast de Nederlandse taal: hospitality, communicatie, ondernemerschap en zelfontwikkeling en gaan ze aan de slag met de stage. Van koken tot aan ondernemen dit traject biedt een mooie start met doorstroommogelijkheden na de stage. 

Statushouders en hospitality 

Vluchtelingen waarvan de asielaanvraag goedgekeurd is noem je statushouders. In 2019 telde 6800 statushouders, een grootste deel is afkomstig uit Syrië met respectievelijk 2731 mensen met traumatische ervaringen en diploma’s die in Nederland niet erkend worden. Na het noodgedwongen ontvluchten van oorlogen en onveiligheid kunnen zij beginnen met het opbouwen van een nieuwe toekomst hier in Amsterdam. 

De aangeboden opleidingen bieden uitkomst om straightforward aan de slag te gaan, vertrouwen te krijgen en een werkritme op te bouwen. 

Quote Docent: NA maanden in onzekerheid leven is de motivatie groot om aan het werk te gaan. 

Daarnaast leren de statushouders de Nederlandse taal die ze ook in de praktijk kunnen oefenen en toepassen. De deelnemers volgens een stage bij De Muys en kunnen na het afronden van het leerwerktraject aan het werk bij de partners. Het hebben van een toekomstperspectief, praktische en gestructureerd werken is de basis die nodig is voor herontwikkeling. 

 

Quote: Door het werkleertraject heb ik kennis gemaakt met de Nederlandse taal en werk ik nu in een .. De stages zijn een laagdrempelige manier om zowel nieuwe taalvaardigheden en lessen toe te passen. Het opdoen van praktijkervaring geeft meer kennis, ervaring en vertrouwen in zichzelf en wat ze kunnen doen. 

 

Copied!